Risk Simulator

Risk Simulator 10.0

Създава симулации в Excel и анализира техния рисков фактор
Оценка
3.2  (14 гласа)
Вашият глас
Последна версия:
10.0 (За да гледате всички на)
Разработчик:
Real Options Valuation, Inc.
Приема данните, предоставени от потребителя, и създава рискови ситуации с поддръжка за анализ на данни. Включва прогнозиране, оптимизация, анализ и пълен достъп и поддръжка на Excel.
В Risk Simulator това Monte Carlo моделиране, прогнозиране и оптимизиране на софтуер.
Този софтуер е написан на Microsoft.NET C и функцията заедно с Excel и надстройката.
Модули Risk Simulator са:
Carlo Simulation Монте, прогнозиране, оптимизиране на условията на несигурност, моделиране и Analytical Tools.
Информацията е актуализирана на: