Risk Simulator

Risk Simulator 10.0

Tạo mô phỏng trong Excel và phân tích các yếu tố nguy cơ của họ
Người dùng đánh giá
3.2  (14 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
10.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Real Options Valuation, Inc.
Mất dữ liệu gửi của người sử dụng và tạo ra những tình huống rủi ro với các dữ liệu phân tích hỗ trợ. Bao gồm các dự báo, tối ưu hóa, phân tích và hỗ trợ đầy đủ quyền truy cập và Excel.
Cái Risk Simulator là một Monte Carlo mô phỏng thôi, Forecasting, và Optimization phần mềm.
Phần mềm này được viết trong Microsoft.NET C và hoạt động cùng với sống sót và một thêm-trong.
Cái Risk Simulator là mô-đun:
Monte Carlo Simulation, Forecasting, Optimization dưới sự không chắc chắn, người mẫu thời trang và Analytical Tools.
Thông tin được cập nhật vào: